Rent idrettslag

Ask friidrett ønsker å være med på å skape sunne verdier blandt barn og unge i forhold til holdninger til doping. Vi har derfor utarbeidet kjøreregler for et Rent Idrettslag. Dette dokumentet beskriver hvordan vi aktivt skal jobbe med:

 

1. Verdier og holdninger
2. Kunnskap
3. Regelverk
4. Bevisstgjøring
5. Beredskapsplan

 

Ask friidrett har også gjennomført programmet Rent Idrettslag som er utviklet av stiftelsen Antidoping Norge i samarbeid med Norges idrettsforbund, olympiske og paralympiske komité og Norsk Tipping. Les mer om RENT IDRETTSLAG her: www.rentidrettslag.no

 

I tillegg er alle aktive utøvere i Ask friidrett pålagt å gjennomføre REN UTØVER programmet.
Les mer om REN UTØVER og start opplæringsprogrammet her: www.renutover.no

 

Ønsker du å lese mer om stiftelsen Antidoping Norge så finner du oppdatert informasjon her: www.antidoping.no

ri_logo

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre