Årsmøte

Velkommen til årsmøte!

 

Årsmøte blir avholdt  torsdag 5. mars kl. 18.00 i klubbhuset på Ravnanger. 

Åpning

Valg av dirigent

Saksliste:
1. Referat fra årsmøtet 2019
2. Årsmelding
3. Regnskap
4. Innkomne forslag
5. Kontingent
6. Budsjett
7. Valg

Innkomne forslag må være styret i hende innen tirsdag 3. mars.

*

Premieutdeling

Etter årsmøtet blir det klubbmesterskap i bordtennis

Beretningen legges ut på hjemmesiden.