Askøy På Langs

Løpet/turen starter på kaien i Kleppestø. Registrering og utdeling av tidsbrikke m/startnummer til påmeldte og etteranmeldte fra kl 0700. For dem som melder seg på halve distansen vil starten være fra Træet skole, og det vil være utdeling av tidsbrikke m/startnummer til påmeldte og etteranmeldte fra kl 11.00.

Mer info finner du på hjemmesiden: https://askoypalangs.no/