Idrettsskolen

Idrettskolen:
Idrettsskolen er i Hop skole torsdager i vinterhalvåret klokken 18.30 til klokken 19.30. På idrettsskolen legger vi vekt på at ungene skal få være med på mange forskjellige aktiviteter. Vi har diverse ballspill som fotball, basketball og kanonball. De får et innblikk i hva friidrett er og vi har en økt med svømming. Antall unger som er med på partiet er rundt 20- 25 stk. Ungene er i alderen 1. til 3. klasse.

 

Ansvarlige for idrettsskolen er Rebecca Lavik, tlf 951 51 095 og Ole Lyngbø tlf 922 77 545