Siste nytt

Tidsskjema og info om Gneistspelen

Publisert 19. august 2020, 17.43 · Kategori: Generelt

Stevnet blir arrangert fra fredag 21. til søndag 23. august.
Laget har med deltakere lørdag og søndag.
OBS! I tidsskjema er dag 1 – fredag, dag 2 – lørdag og dag 3 – søndag.

Avkrysning for utøvere i alle løp
Startlister for alle løp henges opp på vegg ved siden av kiosken. Alle utøvere fra og med 11 år må krysse seg av her 45 min før start. Da tar sekretariatet ned startlisten og setter opp heatene. Avkrysning for 8-9-10 åringene er ikke nødvendig, alle påmeldte settes opp i heat.
Opprop i tekniske øvelser (hopp/kast)
Ingen avkrysning i tekniske øvelser, men opprop på øvelsesstedet 15 min før øvelsen starter. Utøver kan ta prøvehopp og -kast før opprop om det er ledig på øvelsessted.

Kast (kule//spyd/liten ball)
Det blir tre kast i kastøvelsene for klassene opp til og med 10 år.
I kastøvelsene fra og med 11 år, får alle 3 kast, og de 8 beste går til finale og får ytterligere 3 kast.

Lengde
I lengde blir det 3 hopp for alle deltakerne i klassene til og med 10 år.
I klassene fra 11 år blir det 3 hopp på alle, så blir det finale med 3 hopp for de 8 beste utøverne.

Er det noen spørsmål, så ta kontakt med Audun, tlf. 450 49 048.
Link til tidsskjema finner du her