Siste nytt

Tidsskjema Gneistspelen lørdag og søndag

Publisert 20. august 2021, 10.09 · Kategori: Generelt

Tidsskjema finner du her: Tidsskjema-Gneistspelen-2021
Ev spørsmål kan rettes til Audun, tlf 450 49 048

Avkrysning for utøvere i alle løp
Det blir ingen avkryssing i år for løpsøvelsene. Henting av startnummer regnes som avkryssing og må gjøres minimum 45 minutter før 1. øvelse. Startnummer hentes i gymsalen på Fana Stadion hvor det også er sekretariat.

Ved henting av startnummer er man automatisk avkrysset for alle øvelser. Vi gjør i år unntak for regelen om at ikke møtt ved avkryssing fører til diskvalifikasjon for resterende øvelser. For å redusere smittefare skal det derfor ikke gis beskjed om man trekker seg fra en øvelse eller flere.

Opprop i tekniske øvelser (hopp/kast)
Ingen avkrysning i tekniske øvelser, men opprop på øvelsesstedet 15 min før øvelsen starter. Utøver kan ta prøvehopp og -kast før opprop om det er ledig på øvelses sted.