Siste nytt

Innkalling til årsmøte

Publisert 6. juni 2021, 21.23 · Kategori: Generelt

Årsmøtet avholdes mandag 14. juni kl. 20.30

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen søndag 13.juni til epost: post@aagelavik.no. Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.  

Lenken for å få tilgang til møtet blir sendt ut sammen med sakspapirer dagen før årsmøte til de som er påmeldt.

Saksliste:

Saksliste:
1. Referat fra årsmøtet 2020
2. Årsmelding
3. Regnskap
4. Innkomne forslag
5. Kontingent
6. Budsjett
7. Valg

Innkomne forslag må være styret i hende innen fredag 11. juni

Styret.