Siste nytt

Informasjon vedr. årets kontingent

Publisert 11. mars 2019, 8.34 · Kategori: Generelt

Vi har i år lagt om innkrevingen av kontingentene, dette for å gjøre arbeidet lettere for både kasserer og medlemsansvarlig. Alt vårt arbeid er basert på 100% frivillighet og da må vi også legge til rette for de som skal gjøre dette.

Vi bruker Idrettenonline og det vil da komme et gebyr for innbetaling av kontingenten. Ved kortbetaling så er det en %sats av kontingenten man betaler som gebyr og dette blir da det dyreste alternativet. Velger man faktura og legger denne inn i nettbanken er gebyret på kr. 14,- uansett kontingent og vi anbefaler at dere bruker denne løsningen. Dere finner fakturaen som PDF fil når dere har åpenet linken som heter gå til betaling i eposten dere har fått angående årets kontingent.

For ytterligere informasjon ta kontakt med Elin Heimnes, medlemsansvarlig, på mail eheimnes@online.no eller leder i laget Åge Lavik på post@aagelavik.no.