Siste nytt

HM Kongens fortjenestemedalje i sølv til Audun Lavik

Publisert 16. mars 2012, 23.40 · Kategori: Generelt

Audun med diplom og medalje sammen med ordfører Siv Høgtun

Audun Lavik ble i går tildelt HM Kongens fortjeneste medalje i sølv. Selve utdelingen forgikk i Asketun og det var ordfører Siv Høgtun som delte ut medaljen. Utdelingen ble markert sammen med familien, idrettsvenner, naboer og inviterte gjester.

Det ble en flott sammenkomst med mange og velfortjente taler til hedersmannen.

Stikkord som trener, lagleder, administrator, stevneleder, dugnadsleder og miljøskape var noen av ordene som gikk igjen i løpet av kvelden.

Lokalt er han kjent som «Askøys Mr. Friidrett» og han representerer selve grunnfjellet i idrettsarbeidet på askøy. Hans innsats begynte i det små, men med årene gjorde den ham til selve limet ikke bare i idrettslaget, men i Ask-bygden, slik at han etter hvert også kom til å spille en viktig rolle for deler av idrettslivet i hele Askøy kommune.

Hans langvarige og aldri sviktende innsats som trener, leder og miljøskaper har bidratt betydelig – i noen tilfeller kanskje avgjørende – til å sikre utallige ungdommer en bedre, tryggere, og rikere oppvekst enn de ellers ville fått. Med sitt uegennyttige arbeid har Audun også levert et svært viktig bidrag til lokal identitetsbygging og stolthet, for Ask Idrettslag har i løpet av Auduns lange virke oppnådd resultater som har vakt oppmerksomhet langt utenfor Askøys kommunegrenser.

 

Ask friidrett er stolt og ikke minst ydmyk over å ha en slik ressursperson som Audun med oss i klubben. Han er alltid første mann på plass og siste mann som går. Han er en person som alltid setter klubben først og som ikke trenger å rope høyt for å bli hørt.

 

Av hedersbevisninger har Audun mottatt følgende:

 

1976    Ask Idrettslags hedersmedalje

1982    Norges Friidrettsforbunds Diplom for administrativt virke

1988    Æresmedlem i Ask IL

1996    Den nasjonale Friidrettens Venners Ærespris til lagledere og trenere

1999    Askøy kommunes kulturpris

2008    Finalist i kåringen av ildsjelprisen

2012    HM Kongens fortjenestemedalje i sølv.

 

Ask Friidrett gratulerer Audun med en absolutt velfortjent utmerkelse og vil igjen rette en stor takk for alt arbeidet han har lagt/legger ned i klubben vår.