Siste nytt

Ask Idrettslag 90 år – Litt om stiftelsen 15. oktober 1928

Publisert 17. oktober 2018, 8.29 · Kategori: Generelt

Et idrettslag er mye mer enn navn og resultater. Et idrettslag er også mer enn summen av medlemmenes aktiviteter. Et bygdeidrettslag som vårt er del av et lokal samfunn som bestemmer mange av vilkårene for virksomheten.
Beretningen om Ask Idrettslag kunne fått sin begynnelse i Starefossen i Bergen. Der ble et hus flammenes rov en novembernatt i 1998. Der og da ble også idrettslagets første år visket bort. For etterkommere av Michael Erstad, en av lagets stiftere, hadde i et par mannsaldrer tatt vare på dokumenter og papirer fra klubbens alle tidligste år.
Nå er dette materialet ugjenkallelig tapt, og deler av Ask Idrettslags tilblivelse og ”barneår” gjemt i historiens mørke.
Noe kan rekonstrueres, annet nytter det ikke å spekulere mer over. Vi kan stille spørsmålene, men ikke gi presise svar.
Et spørsmål som naturlig melder seg, er dette: Hvorfor ble laget stiftet på en mandag, 15. oktober 1928?
Idrettslaget er på alle måter et barn av Ungdomslaget Askestrilen og oppsto som et såkalt særlag under dette. Men ungdomslaget hadde søndag som fast møtedag. Hvorfor da en mandag, etter en lang arbeidsdag?
Riktig nok var åttetimersdagen og 48-timersuken blitt innført her i landet i 1919. Men åtte timers arbeidsdag kunne være slitsomt nok, og ikke noe som fikk arbeidstakerne til å skynde seg hjem og spise middag før de ilte videre til møte i Ungdomshuset. Dessuten bodde to av stifterne, Michael Erstad og Bjarne Jæger, i Bergen. De må enten ha blitt over på hyttene sine etter helgen eller ha kommet ut ens ærend for dette viktige møtet.
Hvorfor disse to samt Oluf Olsen og Edvard Iversen Frydenlund, kalt Toft’en, blitt stående som lagets stiftere? Hva besto deres spesielle innsats i? Hva hadde de felles?
Vi kan slå fast at aldersforskjellen mellom eldstemann, skomaker Oluf Olsen (1886 – 1955) og yngstemann, møbelsnekker og sagbruksarbeider Edvard Frydenlund (1905 – 1944), neppe gjorde dem til opplagte omgangsvenner. Frisør Michael Erstad (1894 – 1955) og kontorist Bjarne Jæger (1893 – 1942), derimot, var jevngamle.
Noe bandt dem likevel sammen: Interessen for jakt. De vandret mye på jakt nordover på øyen, og slik Max Johnsen har fått forhistorien referert fra Oluf Olsen, diskuterte kvartetten mange og vidt forskjellige tema på sine jaktturer. Ett av dem skal ha vært hvem som var best i idrett, byungdom eller landsungdom.
Meteorologisk var 15. oktober 1928 en relativt normal oktoberdag, uten målbar nedbør. Temperaturen om kvelden var 6,5 grader Celsius, og det var praktisk talt vindstille med 8/9 skydekke. Denne kvelden sendte Bergen kringkastingsselskap to orkesterkonserter, en halv time tyskundervisning og et foredrag om store menn i tankens verden. Men det kan ikke ha vært mange, om noen, i Ask-bygdene som hadde krystallapparat og kunne ta inn de knitrende og skurrende sendingene. Dette var 10 år før radiosenderen på Erdal kom i bruk, og mottakerforholdene var nok ikke særlig gode.
På stiftelseskvelden ble det innkalt til møte i ungdomshuset. Der tok kvartetten Olsen, Erstad, Jæger og Frydenlund opp spørsmålet om å danne et idrettslag. De fire måtte ha forberedt initiativet på forhånd, og etter en del diskusjon kom man til enighet om å stifte et slikt lag. Erstad tok på seg formannsvervet første året. Man mener at han hadde en viss idrettslig bakgrunn, han skulle ha hatt en eller annen tilknytning til Bergens Turnforening.
Max Johnsen var overbevist om at pådriveren bak lagstiftelsen var den svært samfunnsinteresserte Oluf Olsen.
Ved stiftelsesmøtets slutt skal Erstad ha stilt de fremmøtte ungdommene på geledd og demonstrert noen grunnleggende idrettsøvelser, av typen ”armer oppad strekk”.  Deretter skal han ha dirigert troppene sine i lett løping gjennom Ungdomshusets stor sal.
Ask Idrettslag var et faktum!
*
Jubileumsfesten avholdes i Asketun lørdag 20. oktober.