Siste nytt

Årsmøte torsdag 20. april kl. 18.00

Publisert 21. mars 2023, 11.45 · Kategori: Generelt

Årsmøte blir avholdt  torsdag 20. april kl. 18.00 i klubbhuset på Ravnanger. 

Åpning

Valg av dirigent

Saksliste:
1. Referat fra årsmøtet 2022
2. Årsmelding
3. Regnskap
4. Innkomne forslag
5. Kontingent
6. Budsjett
7. Valg

Innkomne forslag må være styret i hende innen torsdag 13. april.

*

Premieutdeling

Etter årsmøtet blir det klubbmesterskap i bordtennis