Siste nytt

Årsmøte onsdag 15. februar kl. 19.00

Publisert 17. januar 2017, 8.54 · Kategori: Generelt

Årsmøtet blir avholdt  ONSDAG 15. FEBRUAR KL. 19.00 i klubbhuset vårt på Ravnanger

 

Åpning – valg av dirigent

 

                                    Saksliste:
                                    1. Referat fra årsmøtet 2016
                                    2. Årsmelding
                                    3. Regnskap
                                    4. Innkomne forslag
                                    5. Kontingent
                                    6. Budsjett
                                    7. Valg

 

Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 8. februar.

*

Premieutdeling

Etter årsmøtet blir det klubbmesterskap i bordtennis