Siste nytt

Årsmøte i Ask Allianseidrettslag

Publisert 21. februar 2016, 19.56 · Kategori: Generelt

I henhold til vedtektene for Ask Fotball og Ask Friidrett innkalles det til årsmøte i Ask Allianseidrettslag.

Årsmøtet finner sted : Mandag 21.Mars 2016 kl 1900 i klubbhuset til Ask Fotball ved Finamyren.

Medlemmer i Ask Fotball eller Ask Friidrett som er fylt 15 år har møte-og stemmerett ved årsmøtet til Ask Allianseidrettslag.

Forslag som ønsket behandlet under årsmøtet må være oss i hende senest 14 dager før årsmøtedato. Sendes pr post : Ask Fotball , pb 4 , 5326 Ask eller epost : post@askfotball.no