Siste nytt

Årsmøte fredag 16. februar kl. 19.00

Publisert 16. januar 2018, 11.11 · Kategori: Generelt

Årsmøtet blir avholdt FREDAG 16. FEBRUAR KL. 19.00 i klubbhuset vårt på Ravnanger

Åpning – valg av dirigent

 

Saksliste:

1. Referat fra årsmøtet 2017
2. Årsmelding
3. Regnskap
4. Innkomne forslag
5. Kontingent
6. Budsjett
7. Valg

*

Premieutdeling
Etter årsmøtet blir det klubbmesterskap i bordtennis

Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 9. februar.
Beretningen legges ut på askfriidrett.no