Siste nytt

ÅRSMØTE 5. MARS KL. 18.00

Publisert 25. februar 2020, 20.42 · Kategori: Generelt

Årsmøte blir avholdt  torsdag 5. mars kl. 18.00 i klubbhuset på Ravnanger. 

Åpning

Valg av dirigent

Saksliste:
1. Referat fra årsmøtet 2019
2. Årsmelding
3. Regnskap
4. Innkomne forslag
5. Kontingent
6. Budsjett
7. Valg

Innkomne forslag må være styret i hende innen tirsdag 3. mars.

*

Premieutdeling

Etter årsmøtet blir det klubbmesterskap i bordtennis

Beretningen legges ut 1. mars