Siste nytt

Arne Lohne til minne

Publisert 26. juni 2022, 15.40 · Kategori: Generelt

Sankthansaften døde Arne Martin Lohne, seks uker før han ville fylt 92 år. Ved hans bortgang har ikke bare Ask Friidrett, men også norsk friidrett mistet en markant administrator, leder og regelvokter.

Allerede før han høsten 1962 flyttet fra Kråkenes til Strømsnes, hadde Arne Lohne mottatt sin første utmerkelse fra Norges Friidrettsforbund, diplom for administrativ innsats. Siden har det vanket både jubileumsplakett, erkjentlighetsbevis og jubileumsmedalje fra forbundet. Og Ask IL har hedret ham med både hedersmedalje og æresmedlemskap.

Friidretten var på mange måter selve livet for ildsjelen Arne Lohne, selv om han som ung også var innom fotballen som dommer. 24 år gammel tok han sete i friidrettskretsens styre, som sekretær, så fulgte noen formannsår, 1959-1961, og nye formannsår i 1963-1964. Han kom således til å representere sin nye klubb i kretsens styrende organer før han hadde rukket å få et eneste tillitsverv i klubben.

Men så gikk Arne Lohne med full tyngde inn i Ask-ledelsen, hvor han i tiår etter tiår har hatt viktige funksjoner på ulike nivå. Og det utgjorde et tilskudd som virkelig fikk betydning. Med sine store kunnskaper om friidrettens lover og regler, sin levende statistikkinteresse og sitt uslitelige arbeid for å utdanne dommere og startere, bidro han i betydelig grad til å føre Ask IL i «den nye tid».

Arne Lohne var lagets første forbundsdommer og -starter, en ubestridt autoritet på – og vokter av – friidrettens lover og regler. Ofte trivdes han aller best når vanskelige spørsmål om regeltolkinger dukket opp. Da kom smilet frem, da kunne han trekke veksler på årelang kunnskap og praksis – og som regel fikk han jo rett!

I årevis var han å finne på de mest ulike arenaer hvor friidrett ble bedrevet, ofte som juryformann, jurymedlem og teknisk delegert ved nasjonale mesterskap og internasjonale stevner. Innimellom kunne det være slitsomt å høre på maset hans om å rekruttere nye dommere, startere og funksjonærer. Men han hadde jo fullstendig rett, disse funksjonene utgjør mye av livsnerven i friidretten, og Arne Lohne gikk aldri lei av å minne oss på det.

Det er mye å takke og minnes Arne Lohne for. Hans merittliste er formidabel, med en uvanlig lang fartstid i tillitsverv på krets- og forbundsplan. Ikke minst dette fortjener å trekkes frem: Hans forbilledlige arbeid som statistiker, en stor innsats for å holde Ask IL, senere Ask Friidrett, med ajourførte og pålitelige statistikker år etter år, i seg selv en imponerendeprestasjon. Dette arbeidet utførte han med stor presisjon til han fylte 86 år, og like til sin siste dag ivret han etter å bli oppdatert med de nyeste resultatene..

Dessuten var Arne Lohne sentral i arbeidet med å sikre at friidretten fikk sitt anlegg på Ravnanger, og han skal ha hovedæren for at Ask IL etter hvert kvalifiserte seg for – og fikk – krevende arrangøroppgaver. Av hans mange viktige gjøremål før de store mesterskapene var å lede samlingene med klubbens dommere og funksjonærer, hvor hver og en fikk innprentet sin oppgave.

I Arne Lohnes autoritative regi kjente vi oss trygge på at resultatet ville bli godt!

For Ask Friidrett

Jan H. Landro