Siste nytt

ÅRSMØTE 21. APRIL KL. 18.00

Publisert 11. april 2022, 21.53 · Kategori: Generelt

Årsmøte blir avholdt  torsdag 21.april kl. 18.00 i klubbhuset på Ravnanger. 

Åpning

Valg av dirigent

Saksliste:
1. Referat fra årsmøtet 2021
2. Årsmelding
3. Regnskap
4. Innkomne forslag
5. Kontingent
6. Budsjett
7. Valg

Innkomne forslag må være styret i hende innen onsdag 20. april

*

Premieutdeling

Etter årsmøtet blir det klubbmesterskap i bordtennis