Årsmøte

Velkommen til årsmøte!

 

Årsmøtet blir avholdt

FREDAG 22. FEBRUAR KL. 18.30
i klubbhuset vårt på Ravnanger

 

                                        Åpning – valg av dirigent

 

                                    Saksliste:
                                    1. Referat fra årsmøtet 2018
                                    2. Årsmelding
                                    3. Regnskap
                                    4. Innkomne forslag
                                    5. Kontingent
                                    6. Budsjett
                                    7. Valg

 

*

 

Premieutdeling

Etter årsmøtet blir det klubbmesterskap i bordtennis

 

Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 15. februar.
Beretningen legges ut på askfriidrett.no