Idrettskolen

Idrettskolen:
Idrettsskolen er i Hopshallen torsdager i vinterhalvåret klokken 17.00 til klokken 18.00. På idrettsskolen legger vi vekt på at ungene skal få være med på mange forskjellige aktiviteter. Vi har diverse ballspill som fotball, basketball og kanonball. De får et innblikk i hva friidrett er og vi har en økt med svømming. Antall unger som er med på partiet er rundt 20- 25 stk. Ungene er i alderen 1. til 3. klasse.

 

Ansvarlige for idrettsskolen er Chirstian Jørstad, tlf 450 00 552 og Ole Lyngbø tlf 922 77 545